Bliv Makelaardij o.z.

Bliv Makelaardij o.z.

Overdrachtbeslasting blijft laag !

03-05-2012

Overzicht van bezuinigingen en hervormingen op de woningmarkt

Het waren onstuimige weken in politiek Den Haag. Na 7 weken overleg in het Catshuis stagneerden de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV over de miljardenbezuinigingen. 3 Dagen na de val van het kabinet lag er alsnog een pakket met maatregelen klaar. Wat betekent dit voor de woningmarkt?

Overdrachtsbelasting
De afgelopen periode bestond er onduidelijkheid en onzekerheid op de woningmarkt; “Wat gebeurt er met de hoogte van de overdrachtsbelasting na 1 juli 2012?”
Na de val van kabinet Rutte op 23 april jl. bundelden VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hun krachten om alsnog een begrotingsakkoord op tafel te krijgen. Op donderdag 26 april werd dat akkoord bereikt. Dat betekent; duidelijkheid voor de woningmarkt!
De overdrachtsbelasting blijft permanent verlaagd tot 2%. Dit zal de doorstroming op de woningmarkt verbeteren, geeft langdurige zekerheid en lagere financiële risico’s.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek blijft gehandhaafd. Om ook na 1 januari 2013 voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar ten minste annuïtair worden afgelost. Nieuwe aflossingsvrije hypotheken komen niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Hiermee worden de risico’s op hoge hypotheekschulden verder beperkt.

Huren
Ook huurders zullen iets van de bezuinigingen gaan vernemen. Huurders met een inkomen tussen de € 33.000,- en € 43.000,- kunnen een huurverhoging verwachten van het inflatiepercentage plus 1%.

Zonnepanelen
Overweegt u de aanschaf van zonnepanelen? Het btw percentage op zonnepanelen wordt verlaagd naar 6%. De moeite waard om te wachten met de aanschaf tot de nieuwe maatregelen van kracht zijn!