Overdrachtsbelasting wijzigt per 2021 – de details

De lastige situatie van starters op de woningmarkt is al enige tijd onderwerp van discussie. Waar de woningmarkt qua prijsniveau op een top zit en de regels strenger worden, is het als starter een uitdaging om je eerste huis te kopen.
Waar de erkenning van het probleem er al enige tijd was, zijn er nu concrete stappen genomen om hierin een stimulans te bieden. De maatregelen rondom de gewijzigde overdrachtsbelasting is er zo een. 
In het blog van vandaag daarom de verschillende ‘smaken’ en tarieven rondom de overdrachtsbelasting per 2021.
 
1. Vrijstelling voor startende woningkopers
De belangrijkste wijziging eerst; Rijksoverheid heeft een vrijstelling van overdrachtsbelasting per 2021 aangekondigd voor starters bij de aankoop van hun eerste woning. Dit is een belangrijke, want zo’n 2% van de aankoopprijs geldt als overdrachtsbelasting, wat voor starters nu vervalt. Dat betekent dat je effectief minder geld kwijt bent.
 
Natuurlijk moet je voor deze regeling wel aan enkele vereisten voldoen, zodat de juiste mensen gebruik kunnen maken van dit voordeel:
Je bent tussen de 18 en 35 jaar (jonger dan 35)
Je koopt een woning (dus niet je ouders voor jou) en gaat deze zelf bewonen
Je vraagt voor de eerste keer een startersvrijstelling aan (en hebt dus niet al eerder onder deze regeling een woning gekocht)
 
Afhankelijk van de prijs van de woning of appartement, is 2% een interessante besparing voor jonge kopers, met als doel de haalbaarheid van een koopwoning voor deze groep mensen te vergroten.
Deze maatregel kun je slechts eenmalig gebruiken; heb je, ook al ben je nog geen 35, al eerder van de regeling gebruik gemaakt, vervalt je vrijstelling en val je in het tarief van 2% (daarover zo meer).
 
2. Hoger tarief voor investeerders
Met vrijwel hetzelfde doel – het gelijker trekken van de kansen in de markt – is het tarief voor investeerders geen 2% maar 8%.
Wanneer je dus een woning koopt als investering, bijvoorbeeld om te verhuren, betaal je 8% overdrachtsbelasting.
Ook als je niet als een natuurlijk persoon (maar als bedrijf, stichting, …) een woning koopt, geldt het algemene 8% tarief.
 
3. 2% tarief voor overige kopers
Koop je wel je eerste woning, maar ben je 35 jaar of ouder? Dan val je in de 2% categorie, ook als het je eerste woning is. Er is een maximale grens aan de leeftijd getrokken om jongeren de kans te bieden, die nu dus ligt bij 34 jaar.
 
Meer weten over het aankopen van een (eerste) woning? Of het nu je eerste of zesde woning is – we helpen je graag manoeuvreren in de huidige woningmarkt.

Kosten van verbouwing goed geregeld in samenlevingscontract

Samenwoners die hun huis gaan verbouwen, betalen de verbouwingskosten niet altijd ieder voor de helft. Zolang ze samen van hun huis genieten leidt dat meestal niet tot problemen. Maar als het stel uit elkaar gaat, maakt de partner die het meest heeft ingelegd vaak een rekensommetje, en legt een claim neer bij de ex-partner!
In veel samenlevingscontracten staat een clausule dat de partij die uit eigen middelen méér dan zijn of haar aandeel van de koopsom en kosten heeft betaald, een vordering krijgt op de andere partij. De vraag is vaak of een dergelijke clausule ook geldt voor kosten van latere verbouwingen.
De Rechtbank Noord-Holland moest onlangs oordelen in een zaak waarin de man de door hem betaalde verbouwingskosten claimde. De man verwees daarbij naar de clausule in het samenlevingscontract. Bij de beoordeling van de zaak geeft de rechter aan dat in het samenlevingscontract het begrip ‘koopsom en kosten’ is opgenomen. De Rechtbank gaat er op grond van het zinsverband van uit dat met “kosten” de kosten worden bedoeld die rechtstreeks voortvloeien uit de aankoop en niet op latere investeringen in de woning. Omdat er ook geen andere feiten en omstandigheden zijn aangevoerd waaruit een afwijkende bedoeling van het stel kan worden afgeleid krijgt de man geen gelijk.
Om te voorkomen dat er later strijd ontstaat, is het altijd goed om het samenlevingscontract regelmatig te laten aanpassen. Neem bij een aankoop of verbouwing van een nieuwe woning gerust contact op om uw samenlevingscontract eens door te spreken. We kunnen dan in overleg met u clausules over inbreng van eigen middelen aanpassen of bijwerken.